بگذر

چنان دل کندم از دنیا که شکلم شکل تنهاییست

ببین مرگ مرا در خویش.

که مرگ من تماشاییست

مرا در اوج میخواهی؟

اگر خواهی تماشا کن

دروغین بودم از دیروز مرا امروز حاشا کن

در این دنیا که حتی ابر نمیگرید

به حال من همه از من گریزانند

تو هم بگذر ز حال من

گره افتاده در کارم

به خود کرده گرفتارم

به جز درخود فرو رفتن چه راهی پیش رو دارم

(بخدا یه دنیا دلم گرفته)

نوشته شده توسط : فاطمه ع


دلـم گرفتــه اسـت یــا دلـگیــرم یـا شایـد هـم دلـم گیـر اسـت نمــی دانــم … اصـلاً هیــچ وقـت فــرق بیــن اینــها را نفهـمیــدم فقـط مـی دانـم دلم یـک جـوری مـی شـود جــوری کـه مثــل همیــشـه نیــسـت دلـم کـه اینـطــور مـی شـود ، غصـه هـای خــودم کـه هـیچ ، غصـه ی همــه ی دنیــا مـی شـود غصـه ی مـن بعــد دلــم بـدجــور غروب زده میشود

نظر دهید ... ( فقط اعضا )

700