ماده گرگ...

ماده گرگی دل اگر از سگ چوپان ببرد شب به شب قوچی از این دهکده کم خواهد شد. . . !

نوشته شده توسط : محسن عمرانی


ایول به محسن .

عزیزمی.

نظر دهید ... ( فقط اعضا )

700